25 / 25 pelipäivää pelattu
Kausi on päättynyt!

SANOMA MEDIA FINLAND OY
IS LIIGAPÖRSSI: ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sanoma Media Finland Oy / IS Liigapörssi
Y-tunnus: 1515901-4
Postiosoite: PL35, 00089 Helsinki


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ville Järvinen
Postiosoite: PL35, 00089 Helsinki
Sähköposti: palaute@liigaporssi.fi

3. Rekisterin nimi

Sanoma Media Finland Oy:n / IS Liigapörssi:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
• palvelun toteuttaminen,
• asiakastapahtumien varmentaminen,
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
• markkinointi,
• analysointi ja tilastointi,
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
• muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

•  yhteystiedot, kuten nimi, , sähköposti-osoitte,  mahdollinen puhelinnumero
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
• mahdolliset luvat ja suostumukset,
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

• anlytiikka työkalut, ei yksilöiväiä tietoja eikä tunnukseen liittyviä tietoja

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet


Tarkastus- ja oikaisuoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 09-1221 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokan-toihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

 

10. Tietojen keräys ja käsittely

 

Lyhyesti:


• Jos et ole rekisteröitynyt, sinulta ei kerätä tiettyyn henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja Liigapörssin toimesta.
• Rekisteröityneiltä Liigapörssin käyttäjiltä kerätään vain tunnistautumiseen sekä Liigapörssiin liittyvään yhteydenpitoon tarvittavat tiedot (mm. uutiskirjeet), jotka ovat käyttäjän toimesta annettuja. Mitään tietoa ei säilytetä vailla tarkoitusta.
• Käyttäjä voi halutessaan poistaa tilinsä. Samalla myös kerätyt tiedot poistuvat.
• Käyttäjä voi halutessaan ladata hänestä kerätyt tiedot kirjauduttuaan.
• Käyttäjien tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille ilman pätevää syytä tai viranomaisen pyyntöä.
• Kaikki käyttäjien tiedot ovat palvelimilla salattuja.

 

Yleistä

Liigapörssi.fi sivustolla kävijöistä kerätään tietoa evästeiden (cookies) avulla. Sanoma Media Finland Oy:n evästeessä kerätään tietoa käyttäjän internetkäyttäytymisestä kohdentamistarkoituksessa ja siitä voit lukea lisää https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/evastekaytannot/. Liigapörssin keräämää tietoa ei voida yhdistää käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin ja käyttäjä voi poistaa halutessaan kaikki jäljet itsestään tyhjentämällä evästetiedot. Jos Liigapörssi-tili on yhdistetty Facebook-tiliin, haetaan Facebook –kirjautumisen yhteydessä Facebookista tunnistustiedot, jotka yhdistetään käyttäjän Liigapörssi-tiliin rekisteröitymisen tai sisäänkirjautumisen tunnisteeksi. Facebookin ehtoihin voit tutustua osoitteessa: https://www.facebook.com/policies.

Rekisteröityneillä käyttäjillä pätevät edellä mainitut tiedot. Tämän lisäksi Liigapörssi tallentaa käyttäjän itsensä antamia tietoja käyttäjän itsensä hyödyksi. Tietoihin kuuluvat käyttäjän kirjautumistiedot (nimi, sähköposti, salasana sekä mahdollisesti tallennettu puhelinnumero), käyttäjätiedot, vaihtohistoria, viestit sekä maksuhistoria. Tiedot ovat käyttäjiä varten sekä Liigapörssin ylläpidon ja käyttäjän väliseen yhteydenpitoon (mm. uutiskirjetiedotukseen). 

Käyttäjän IP-osoite tallennetaan palvelimelle tunnistusta varten, mutta palvelimen IP-tietoja ei tarkastella ilman pätevää syytä. IP-osoite on poikkeuksellisesti sivuston ylläpidon tarkasteltavissa jos käyttäjä lähettää viestin tai kommentin sivustolla jotta mahdollisiin väärinkäytöksiin tai sääntörikkomuksiin voidaan puuttua. Tietoja käytetään vain niiden tarkoituksenmukaisiin tarkoituksiin, eikä Liigapörssin ylläpito lue tietoja ilman pätevää syytä tai pyyntöä käyttäjältä itseltään. Käyttäjä voi poistaa tilinsä lähettämällä tästä pyynnön käyttäjälle merkitystä sähköpostiosoitteesta Liigapörssin ylläpitoon osoitteeseen palaute@liigaporssi.fi tai poistamalla tilin omista tiedoista. Käyttäjän poisto tuhoaa pysyvästi kaikki käyttäjän tiedot. Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ilman pätevää syytä ei kerätä, eikä käyttäjätietoja voida varmuudella yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Evästetiedot tallentuvat käyttäjän omalle laitteelle ja ovat käyttäjän hallittavissa. Kaikki Liigapörssin käyttäjätiedot säilytetään Amazon AWS palvelussa ja tiedot sekä varmuuskopiot ovat AES-256 salattuja. Sivuston varmuuskopioita säilytetään aina vuoden ajan ja poistetut käyttäjät eivät palaudu takaisin sivustolle jos varmuuskopioita joudutaan palauttamaan. Lisätietoa Amazon AWS:n käytännöistä ja suojauksesta saat osoitteesta: https://aws.amazon.com/privacy/.
Vaikka Liigapörssin käyttäjätiedot liittyvät tiiviisti peliin ja pelaamiseen, sekä ansaittuihin pisteisiin sekä menestykseen kauden aikana, niin Liigapörssin käyttäjiä ei automaattisesti tuhota kauden päätteeksi, vaan aina kun tili tai tapahtuma on vanhentunut kahden vuoden ikään. Tili ja tiedot säilyvät jos tilille on kirjauduttu kahden vuoden aikaikkunassa.

Liigapörssi sisältää erinäisiä analytiikkatyökaluja, jotka eivät kerää yksilöiviä tietoja käyttäjistä vaan yleisestä yleisömäärästä ja demografioista sivustolla. Sivustolla on käytössä Google Analytics palvelun analytiikka. Googlen tietosuojakäytännöistä saat lisätietoa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy.

Finnish Internet Audience Measurement (FIAM) kerää tietoa Liigapörssi-palvelusta suomalaisten internetsivustojen kävijämäärien seuraamiseksi. FIAM käyttää mittauksessa AudienceProject ApS–yrityksen palveluita. Lisätietoa AudienceProjectin tietosuojakäytännöistä.

Liigapörssissä tehtävien maksujen osalta tekstiviestimaksujen rahaliikennettä käsittelee Arena Interactive Oy, jonka rekisteriselosteen löydät osoitteesta: https://www.arenainteractive.fi/rekisteriseloste/. Pankki- ja korttimaksuissa rahaliikennettä käsittelee Sanoma Media Finland Oy: https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/tietosuojalauseke/

 

Tietojen käsittely

Liigapörssin käyttäjätietoihin on tarvittaessa pääsy sivuston ylläpidolla. Kaikki ylläpitäjät käyttävät yksilöityjä tunnuksia ja kaikki ylläpitäjät ovat Sanoma Media Finland Oy:n työntekijöitä tai yrityksen palkkaamia konsultteja, joihin pätevät työsuhteen tai toimeksiannon määrittämät säännöt sekä salassapitovelvollisuus. Kaikki työntekijät koulutetaan sivuston käyttöön ja heille kerrotaan tietojen käsittelyn vastuista. Ylläpitäjillä pitää aina olla pätevä syy tarkastella tai käsitellä tarvittavaa tietoa ja useimmissa tapauksissa tietoja tarvitsevat selvittelyt ovat käyttäjästä lähtöisiä.
Käyttäjän tiedot ovat ylläpidon saatavilla suojattuina, mutta selkeästi luettavissa. Käyttäjien tietoja ei anonymisoida tai pseudonymisoida esimerkiksi ID-numerolla. Koska käyttäjän tiedoissa on hyvin vähän henkilökohtaista dataa ja selkeälukuisuus helpottaa ylläpidon työtä, tällaista varotoimenpidettä ei olla otettu käyttöön Liigapörssissä. Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoa tietojen keruusta palvelussamme, niin ota yhteyttä palaute@liigaporssi.fi

Mitä sinun tulee tietää omista tiedoistasi

Liigapörssi ei säilytä mitään yksilöiviä tietoja sivustolla ilman käyttäjän suostumusta. Sivusto säilyttää vain minimaalisen tarvittavan määrän tunnistustietoja käyttäjistä. Käyttäjien tietoja, kuten sähköpostiosoitteita ei koskaan anneta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta.
Tietomurrot ovat melko harvinaisia ja Liigapörssi on pyrkinyt luomaan turvallisen alustan ja paikkailee tietoturva-aukkoja aina heti tarvittaessa. Jos kuitenkin Liigapörssin sivuston tiedot joutuvat murron kohteeksi, niin sinun tulee huomioida seuraavat asiat:


• Jos et ole rekisteröitynyt Liigapörssiin, mitään henkilökohtaisia tietojasi ei päädy mahdollisen tietomurron seurauksena vääriin käsiin.
• Kaikki käyttäjätiedot ovat salattuja, jolloin esimerkiksi tietyn käyttäjän salasanan paljastuminen on aikaa vievän työn takana ja ei onnistu ilman erikoisosaamista. Suosittelemme kuitenkin että vaihdat salasanasi välittömästi sekä Liigapörssistä, että kaikilta muilta sivustoilta, joilla kyseinen salasana on käytössä. Yleisesti emme suosittele käyttämään samaa salasanaa monella eri sivustolla.
• IP-osoite on hyökkääjän saatavilla jos tietomurto tapahtuu. IP-tieto on myös salattu, joten osoitteen selvittäminen vaatii aikaa ja ammattitaitoa. IP-osoite näkyy kuitenkin myös yleisesti internetissä monille sivustoille ja palveluille. IP-osoitteen voi piilottaan käyttämällä esimerkiksi VPN-palvelua. IP-osoitteen yhdistämiseen tiettyyn henkilöön vaatii yleensä tiedon operaattorilta ja hyökkääjän on vaikea tai miltei mahdoton saada yhdistettyä tietty IP-osoite tiettyyn henkilöön.
• Muut tiedot, joita Liigapörssissä kerätään eivät ole yksilöiviä tiettyyn henkilöön viittaavia tietoja. Kuitenkin esimerkiksi rekisteröitymiseen käytetty sähköpostiosoite saattaa sisältää käyttäjän etunimen ja sukunimen. Saat halutessasi vaihdettua sähköpostiosoitteen omista tiedoista.
• Jos hyökkääjät poistavat tai muokkaavat tietoja, niin tiedot saadaan palautettua varmuuskopiosta takaisin hyökkäystä edeltäneeseen tilaan.
• Liigapörssiä vastaan kohdistunut hyökkäys ei vaaranna käyttäjien maksutietoja, koska maksut suoritetaan aina kolmansien osapuolten käsitteleminä näiden järjestelmien kautta.

Jos olet rekisteröitynyt Liigapörssiin, pystyt halutessasi näkemään kaiken sinusta tallennetun yksilöivän datan käyttäjäsivultasi.